Στα Δικαστήρια οι εκλογές τού ΤΟΕΒ Μηλιάς Δ.Κατερίνης λόγω καταγγελιών για παρανομίες!* ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25ης.2.2018 ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΜΗΛΙΑΣ, ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

* ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (11.2.2018) ΕΙΧΕ …ΑΚΥΡΩΘΕΙ!

* ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21.5.2018

Επιμέλεια Ανάρτησης:
Ανδρέας Κατσιάπης - Γαλανός *

Αναστάτωση προκλήθηκε ξανά στη Μηλιά Δήμου Κατερίνης ύστερα και από τις νέες καταγγελίες, αυτή τη φορά για μη νομίμως διεξαχθείσες Εκλογές στην Τοπική Συνέλευση του ΤΟΕΒ, την 25η.02.2018 στη Μηλιά. Η υπόθεση, αυτή τη φορά, οδηγήθηκε στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει περί τής τύχης των εκλογών, τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018.
Όπως είναι γνωστό, οι Εκλογές τής Τοπικής Συνέλευσης του ΤΟΕΒ επρόκειτο αρχικά να γίνουν την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018.
Ωστόσο, οι εκλογές αυτές δεν διεξάχθηκαν, τελικά, εκείνη την Κυριακή, επειδή 16 Υποψήφιοι Σύμβουλοι είχαν καταθέσει εγγράφως τις παραιτήσεις τους από το ψηφοδέλτιο του ΤΟΕΒ Μηλιάς λόγω σοβαρών καταγγελιών που αφορούσαν τις διαδικασίες έγκρισης υποψηφιοτήτων, αλλά όχι μόνο.
Υπό το βάρος των καταγγελιών, η απερχόμενη Διοίκηση ακύρωσε τις εκλογές τής 11ης Φεβρουαρίου 2018 και αποφάσισε να πραγματοποιηθούν οι εκλογικές διαδικασίες την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, με την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθεί το καταστατικό λειτουργίας τού ΤΟΕΒ Μηλιάς.
Οι εκλογές έγιναν τελικά στις 25 Φεβρουαρίου 2018 αλλά, τρεις ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου 2018, κατατέθηκε προσφυγή - ένσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης από δύο μέλη τού ΤΟΕΒ Μηλιάς που κατήγγειλαν τις εκλογικές διαδικασίες «ως μη νομίμως διεξαχθείσες».

Καταγγελία στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης εναντίον των Εκλογικών Διαδικασιών τού ΤΟΕΒ Μηλιάς

Συγκεκριμένα, τα μέλη τού ΤΟΕΒ Μηλιάς, Δημήτριος Δαλαμήτρας τού Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνος Τσινίκος τού Ευαγγέλου προσέφυγαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης εναντίον των εκλογικών διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν στον ΤΟΕΒ Μηλιάς. Μεταξύ δε των άλλων που αναφέρουν, επισημαίνουν τα εξής:
«Την 25η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα και Κυριακή και περί ώρα 08.00 και στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μηλιάς, νυν έδρα τού Μορφωτικού Συλλόγου Κάτω Μηλιάς, συνήλθε η Τοπική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Μηλιάς με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση και την, στη συνέχεια, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό.
Ωστόσο, όλως παρανόμως και παρατύπως στην κατά τα ανωτέρω διεξαχθείσα Τοπική Συνέλευση και κατ’ επέκταση στην εκλογή των Αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση, όπου και θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Μηλιάς, έλαβαν μέρος και κατά συνέπεια ψήφισαν φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη τού Οργανισμού.
Πιο συγκεκριμένα, από τον εκλογικό Κατάλογο, ο οποίος συνετάχθη την ημέρα τής διεξαγωγής τής Τοπικής Συνέλευσης (εκλογών αντιπροσώπων), προκύπτει ότι έλαβαν μέρος στη σχετική ψηφοφορία …(7) φυσικά πρόσωπα, τα οποία όμως δεν ήταν μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τού Οργανισμού…
Πέραν των ανωτέρω (καταλεπτώς προαναφερομένων φυσικών προσώπων) και τα αναφερόμενα υπό τον τίτλο νέα μέλη από κληρονομιά ή αγορά στον σχετικό συνταχθέντα κατά την ημέρα τής 25ης Φεβρουαρίου 2018, εκλογικό κατάλογο, για τη διεξαγωγή τής ψηφοφορίας - εκλογής αντιπροσώπων από την Τοπική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Μηλιάς, δεν πληρούν τούς όρους και τις προϋποθέσεις ως αυτά ορίζονται από το σχετικό ισχύον κατά τα ανωτέρω καταστατικό τού Οργανισμού για την εγγραφή τους ως μέλη τού ΤΟΕΒ Μηλιάς και πιο συγκεκριμένα δεν αποτελούν νόμιμα μέλη τού Οργανισμού, όπερ συνεπάγεται την παράνομη, παράτυπη και καταχρηστική συμμετοχή τους στις ανωτέρω εκλογές και κατ’ επέκταση την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος για την εκλογή Αντιπροσώπων και στη συνέχεια εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου τού ΤΟΕΒ Μηλιάς.
Επειδή όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί μας τυγχάνουν αληθείς και πραγματικοί.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους άλλους ήθελε προσθέσουμε κατά τη συζήτηση της παρούσης μας.
ΖΗΤΟΥΜΕ: Την ακύρωση της από 25.02.2018 αποφάσεως της Τοπικής Συνελεύσεως (Εκλογές Τοπικής Συνελεύσεως της 25ης.02.2018) του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία ΤΟΕΒ Μηλιάς, ο οποίος εδρεύει στην Κάτω Μηλιά Ν.Πιερίας (Τοπική Κοινότητα Μηλιάς, Δημοτική Ενότητα Πέτρας, Δήμος Κατερίνης, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως μη νομίμως διεξαχθείσες».

Οι πρώτες καταγγελίες εναντίον των εκλογικών διαδικασιών τής 11ης Φεβρουαρίου, που τελικά δεν έγιναν…

Όπως προαναφέρθηκε, αρχικά οι εκλογές στον ΤΟΕΒ Μηλιάς επρόκειτο να γίνουν την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018. Δεν έγιναν όμως, επειδή Υποψήφιοι Σύμβουλοι είχαν προβεί σε σοβαρές καταγγελίες που αφορούσαν στις διαδικασίες έγκρισης υποψηφιοτήτων, αλλά όχι μόνο, ενώ είχαν προειδοποιήσει ότι εφόσον η απερχόμενη Διοίκηση του ΤΟΕΒ δεν αλλάξει στάση, τότε θα καταθέσουν εγγράφως τις παραιτήσεις τους από το ψηφοδέλτιο του ΤΟΕΒ Μηλιάς. Ωστόσο, η απερχόμενη Διοίκηση, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, δεν επιδίωκε αλλαγή στάσης.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, δώδεκα Υποψήφιοι Σύμβουλοι, υπό την καθοδήγηση Νομικού Συμβούλου, είχαν προχωρήσει σε «Εξώδικη Δήλωση - Διαμαρτυρία μετ’ επιφυλάξεως» την οποία επέδωσαν, μέσω Δικαστικού Επιμελητή, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Μηλιάς και την παρέλαβε ο Πρόεδρος του Τοπικού Οργανισμού.
Σ’ αυτή την εξώδικη δήλωση οι 12 Υποψήφιοι Σύμβουλοι στρέφονταν κατά τού ΤΟΕΒ Μηλιάς και προέβαιναν σε μια σειρά καταγγελιών για παρατυπίες -κάποιες εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρές- ιδιαίτερα δε παρατυπίες που αφορούν στην έγκριση υποψηφιοτήτων.
Επόμενο βήμα των Υποψηφίων Συμβούλων που διαμαρτύρονταν και προέβαιναν σε καταγγελίες, ήταν να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους. Έτσι, 16 Υποψήφιοι Σύμβουλοι κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους και ζήτησαν από την απερχόμενη Διοίκηση του ΤΟΕΒ Μηλιάς την ακύρωση των εκλογικών διαδικασιών τής 11ης Φεβρουαρίου 2018, την προκήρυξη νέων εκλογών εντός τού επομένου χρονικού διαστήματος, την απόλυτη τήρηση των νομίμων διαδικασιών που προβλέπονται από το Καταστατικό Λειτουργίας τού ΤΟΕΒ για την έγκριση υποψηφιοτήτων, καθώς επίσης και την παροχή εύλογων διευκολύνσεων προς όλους τούς υποψηφίους, ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν με ίσους όρους προς όλους όσοι λάβουν μέρος ω Υποψήφιοι Σύμβουλοι.
Οι παραιτηθέντες Υποψήφιοι Σύμβουλοι ισχυρίζονταν ότι η διαδικασία έγκρισης υποψηφιοτήτων είχε πραγματοποιηθεί ύστερα από προβλήματα και σοβαρές παρατυπίες που σημειώθηκαν, σύμφωνα με όσα δήλωσε Υποψήφιος Σύμβουλος.
Κατά τον ίδιο Υποψήφιο Σύμβουλο, τα προβλήματα συνεχίστηκαν και στη συνέχεια, όταν δηλαδή κάποιοι Υποψήφιοι Σύμβουλοι επιδίωξαν να ελέγξουν το εάν τηρήθηκαν ή όχι κάποιες διαδικασίες προκειμένου να διαπιστώσουν εάν και κατά πόσο οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν με ίσους όρους για όλους τούς Υποψηφίους Συμβούλους.

Τον λόγο τώρα έχει η Δικαιοσύνη. Το Ειρηνοδικείο Κατερίνης θα αποφασίσει στις 21 Μαΐου 2018.

Μετά τις Εκλογές στην Τοπική Συνέλευση του ΤΟΕΒ, που πραγματοποιήθηκαν την 25η.02.2018 στη Μηλιά και ύστερα από την κατάθεση της προσφυγής στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης εναντίον των εκλογικών διαδικασιών, «με την ταυτόχρονη πράξη τής κ. Ειρηνοδίκη Κατερίνης, Δόμνας Αλεξίου», συντάχθηκε Πράξη ορισμού συζήτησης - Εκούσιας Δικαιοδοσίας.
Η Ειρηνοδίκης κ. Αλεξίου όρισε Δικάσιμο την 21η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Κατερίνης. Και επομένως, η Δικαιοσύνη τώρα έχει τον λόγο και θα αποφασίσει περί τής τύχης των εκλογικών διαδικασιών τού ΤΟΕΒ Μηλιάς Δ.Κατερίνης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Π.Τζιώκα: Στην ελληνική παράδοση, ο πόθος τής ζωής συμβαδίζει με την ελευθερία! (+ 32 ΦΩΤΟ)

Συνάντηση Αγάπης τής Λίνας Τουπεκτσή στο Γηροκομείο τής Ι.Μητροπόλεως Κίτρους (+ 25 ΦΩΤΟ)

Η.Χατζηχριστοδούλου: Χωρίς υγιείς επιχειρήσεις η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει μέλλον! (+ 34 ΦΩΤΟ)

Γ.Νταντάμης: Πρόγραμμα για έναν Δήμο Κατερίνης που αξίζει και που θέλεις να ζεις! (+ 179 ΦΩΤΟ)

Ας σεβαστούμε τη διπλή γιορτή τής 25ης Μαρτίου, ας μη χαλάσουμε την παρέλαση…

Γ. Νταντάμης: Λειτούργημα η πολιτική, όχι επάγγελμα. Είμαστε Φάρος Ελπίδας για τον Δ.Κατερίνης! (+ 181 ΦΩΤΟ)

Η Μελίνα Ταξίδου, Υποψ.Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνης με τον Γ.Νταντάμη.

Ανεξάρτητο και πολύχρωμο Συνδυασμό για τον Δ.Κατερίνης ανακοίνωσε ο Γιώργος Νταντάμης (24 ΦΩΤΟ)

Σεβαστέ μας Παπά-Μιχάλη, σ’ ευχαριστούμε πολύ για την Αγάπη σου και την προσφορά σου!

Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου στον Δήμο Δίου-Ολύμπου