Ερωτήματα και Ερωτηματικά γύρω από μια δημοσκόπηση για τον Δ.Κατερίνης…Ερευνά, αναλύει και σχολιάζει ο
Ανδρέας Κατσιάπης - Γαλανός *

Ένα «εργαλείο» είναι οι δημοσκοπήσεις. Ένα «εργαλείο» για τη διαπίστωση τάσεων της κοινής γνώμης σε μια συγκεκριμένη στιγμή, υπό τον αυστηρό όρο ότι είναι ανάγκη να τηρούνται κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις.
Αν αυτές οι προϋποθέσεις τηρούνται, τότε αφενός μεν τίθενται ορθές ερωτήσεις, καταγράφονται οι πραγματικές απόψεις των πολιτών και εξάγονται όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και χρήσιμα συμπεράσματα για ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως είναι δυνατόν να αφορά μια ολόκληρη κοινωνία ή μπορεί να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την πορεία της, αφετέρου δε η εταιρία που διεξάγει τη δημοσκόπηση αυξάνει το κύρος της, διαφημίζει περαιτέρω τις υπηρεσίες της και κατ’ επέκταση αυξάνει και τον κύκλο εργασιών της.
Αν όμως αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται -είτε σκόπιμα, είτε για άλλους λόγους- τότε οι δημοσκοπήσεις αντί να αποτυπώνουν την πραγματικότητα, διαμορφώνουν με ύπουλο τρόπο την κοινή γνώμη προς διάφορες κατευθύνσεις, την παραπλανούν και την οδηγούν σε αρνητικές εξελίξεις. Παράλληλα όμως, μειώνεται και το κύρος τής εταιρίας που διεξάγει τη δημοσκόπηση.

Η προώθηση αποτελεσμάτων μιας ανακοινωθείσας Δημοσκόπησης για τον Δ.Κατερίνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Πλάτωνα Τασχουνίδη (ΔΙΟΝ Τηλεόραση), την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσημη δημοσκόπηση τις δύο προηγούμενες ημέρες, δηλαδή τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018. Την ανακοίνωση αυτή απέστειλε ο κ. Τασχουνίδης σε Μέσα Ενημέρωσης της Πιερίας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 5.15 μ.μ. (η πρώτη ανακοίνωση), ώρα 5.38 μ.μ. (το συνημμένο κείμενο).
Κατά τα όσα αναφέρει ο κ. Τασχουνίδης στο διαβιβαστικό του σημείωμα, πρόκειται για «αποτελέσματα επίσημης δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η ΔΙΟΝ Τηλεόραση για τις υποψηφιότητες του Δήμου Κατερίνης, στις 8 και 9 Οκτωβρίου». Στο ίδιο κείμενο ανέφερε ότι «η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στην πρωινή εκπομπή (προφανώς, της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου 2018) «Ξυπνάμε Μαζί, Ξεκινάμε Μαζί», στις 8.00» (το πρωί).
Επομένως, σύμφωνα με το σημείωμα του κ. Τασχουνίδη, η δημοσκόπηση έγινε τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, (σε δείγμα 605 ατόμων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο κείμενο) ενώ την ίδια μέρα (τη δεύτερη μέρα διεξαγωγής τής δημοσκόπησης), δηλαδή την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, έγινε, προφανώς, η συνολική επεξεργασία των στοιχείων και εξάχθηκαν ταχύτατα τα τελικά αποτελέσματα!
Τα αποτελέσματα αυτά δόθηκαν, επίσης προφανώς, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, στη ΔΙΟΝ Τηλεόραση, ώστε το πρωί τής επόμενης μέρας, δηλαδή το πρωί τής Τετάρτης 10 Οκτωβρίου 2018, να παρουσιαστούν αυτά τα αποτελέσματα στην εκπομπή τού εν λόγω Τηλεοπτικού Σταθμού, «Ξυπνάμε Μαζί, Ξεκινάμε Μαζί», που αρχίζει στις 8.00 το πρωί.

Εύλογα ερωτηματικά που γεννιούνται 
μέσα από την ανακοινωθείσα Δημοσκόπηση

Μελετώντας προσεκτικά τα «αποτελέσματα επίσημης δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η ΔΙΟΝ Τηλεόραση για τις υποψηφιότητες του Δήμου Κατερίνης, στις 8 και 9 Οκτωβρίου», εύκολα γεννιούνται κάποια σημαντικά ερωτηματικά:
1.      Στην 1η σελίδα τού κειμένου τής δημοσκόπησης που στάλθηκε σε Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης (Ταυτότητα Έρευνας), αναφέρεται ότι η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την εταιρία «INTERVIEW Δημοσκοπήσεις». Ωστόσο, ανοίγοντας την ηλεκτρονική σελίδα τής εταιρίας (https://www.interview.com.gr/ereynes-2018), μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι, μέχρι στιγμής (που γράφεται η παρούσα ανάλυση), η δημοσκόπηση δεν υπάρχει δημοσιευμένη στην κατηγορία «Έρευνες 2018» τής εν λόγω εταιρίας.
2.     Ως «σκοπός» (προφανώς, της έρευνας) αναφέρεται ότι είναι «η κοινή γνώμη στον Δήμο Κατερίνης». Επομένως, δεν διευκρινίζεται εκεί ότι πρόκειται π.χ. για «αποτελέσματα επίσημης δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η ΔΙΟΝ Τηλεόραση για τις υποψηφιότητες του Δήμου Κατερίνης, στις 8 και 9 Οκτωβρίου», όπως αναφέρει στο σημείωμά του ο κ. Πλάτων Τασχουνίδης.
Επίσης, δεν αναφέρεται ότι πρόκειται μόνο για τους Επικεφαλής των Συνδυασμών, και όχι για Υποψηφίους Συμβούλους.

Ναι μεν τηλεφωνική δημοσκόπηση, αλλά ποιου είδους; Υπήρχε αναλογία τηλεφωνικών απαντήσεων και πληθυσμού μιας περιοχής;

3.     Ως «μεθοδολογία» διεξαγωγής τής δημοσκόπησης αναφέρεται η «τηλεφωνική» ενώ ως «γεωγραφική κάλυψη» αναφέρεται ο Δήμος Κατερίνης. Δεν διευκρινίζεται όμως εάν έγινε χρήση σταθερών τηλεφώνων ή κινητών τηλεφώνων ή εάν έγινε χρήση σταθερών και κινητών τηλεφώνων μαζί.
Δεν διευκρινίζεται επιπλέον το εάν η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τής εταιρίας και του ερωτώμενου πολίτη ήταν:
α) επικοινωνία μέσω τυποποιημένου ηχογραφημένου ερωτηματολογίου όπου ο πολίτης απαντά π.χ. με πληκτρολόγηση αριθμών τής συσκευής του, όπου ο ερωτώμενος εάν δεν καταλάβει κάτι από την ερώτηση, υπάρχει περίπτωση να απαντήσει λάθος ή ακόμη και να κλείσει το τηλέφωνο διακόπτοντας απότομα την κλήση (έχει συμβεί κι αυτό…),
ή, β) επικοινωνία ζωντανή, δηλαδή μεταξύ υπαλλήλων τής εταιρίας και πολιτών, όπου ο πολίτης εάν δεν καταλάβει κάτι από την ερώτηση, μπορεί ο υπάλληλος να επαναλάβει τη συγκεκριμένη ερώτηση, ή ενδεχομένως να διευκρινίσει κάτι επ’ αυτής και έτσι να διευκολύνει τον ερωτώμενο πολίτη,
ή, γ) επικοινωνία μεταξύ εταιρίας και πολιτών όπου χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο προαναφερθέντα συστήματα (δηλαδή, αν αλλού έγινε επικοινωνία μέσω τυποποιημένου ηχογραφημένου ερωτηματολογίου, ενώ αλλού έγινε επικοινωνία ζωντανή).
Δεν διευκρινίζεται επίσης εάν τα τηλέφωνα που έγιναν εκ μέρους τής εταιρίας, είναι αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, εάν μια περιοχή έχει, υποθετικά, πληθυσμό 3.000 κατοίκους και θα έπρεπε π.χ. να ληφθούν 30 απαντήσεις τηλεφωνικές, τότε, λογικά και αναλογικά, μια άλλη περιοχή που, υποθετικά, έχει 6.000 κατοίκους, θα έπρεπε να ληφθούν 60 απαντήσεις τηλεφωνικές.

Πόσες ήταν συνολικά οι κλήσεις που έκανε η εταιρία 
για να πάρει απαντήσεις από 605 άτομα;

4.    Ως «δείγμα» τής δημοσκόπησης αναφέρεται: «605 άτομα, ηλικίας 18+». Έτσι όμως όπως γίνεται αυτή η αναφορά, μπορεί να συνάγει κανείς το συμπέρασμα ότι η εταιρία έλαβε 605 τηλεφωνικές απαντήσεις από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, ωστόσο δεν αναφέρεται πουθενά το πόσα συνολικά τηλέφωνα πήρε η εταιρία.
Συγκεκριμένα, όταν η εν λόγω εταιρία (με αριθμό κλήσης από Θεσσαλονίκη) πήρε τηλέφωνα για τη δημοσκόπηση (π.χ. σε οικίες), είναι λογικό:
α) κάποιοι να μη σήκωσαν το τηλέφωνο βλέποντας τηλεφωνικό αριθμό από Θεσσαλονίκη,
β) κάποιοι να σήκωσαν το τηλέφωνο και όταν διαπίστωσαν ότι πρόκειται για δημοσκόπηση, να το έκλεισαν το τηλέφωνο,
γ) κάποιοι να απουσίαζαν από την οικία τους εκείνη την ώρα.
Επομένως, η εταιρία, αν χρησιμοποίησε μόνο σταθερά τηλέφωνα και εάν πήρε 605 τηλεφωνικές απαντήσεις, τότε έκανε τηλεφωνικές κλήσεις σε περισσότερες από 605 οικίες/άτομα. Το ερώτημα είναι: Πόσα τηλέφωνα πήρε, ώστε να απαντήσουν 605 άτομα; Διότι είναι διαφορετικό το να έκανε η εταιρία π.χ. 2.000 κλήσεις και να απάντησαν 605 άτομα, είναι διαφορετικό το να έκανε η εταιρία 3.000 κλήσεις και να απάντησαν 605 άτομα και είναι πολύ διαφορετικό το να έκανε η εταιρία 800 κλήσεις και να απάντησαν 605 άτομα.
Υπάρχει, άραγε, περίπτωση η εταιρία να έκανε 605 τηλεφωνικές κλήσεις και να απάντησαν λιγότερα άτομα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν;

Τηρήθηκαν ή όχι οι «σταθμίσεις»;

5.     Ως «σταθμίσεις» η εταιρία αναφέρει: «Σύμφωνα με τις δημοτικές τού 2014 και τις εθνικές εκλογές τού Σεπτεμβρίου τού 2016». Ωστόσο, εδώ υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα:
α) Τον Σεπτέμβριο του 2016 δεν έγιναν Εθνικές Εκλογές. Οι τελευταίες Εθνικές Εκλογές που έγιναν στη Χώρα είναι τον Σεπτέμβριο του 2015.
β) Επίσης, όπως διαβεβαιώνει ερωτώμενος που έλαβε μέρος στην εν λόγω δημοσκόπηση, δεν τον ρώτησαν το τί ψήφισε στις Δημοτικές Εκλογές τού 2014 αλλά τον ρώτησαν τί ψήφισε στις τελευταίες Εθνικές Εκλογές!

Γιατί απουσιάζει η «Λαϊκή Συσπείρωση» Δ.Κατερίνης 
από τον κατάλογο των ονομάτων;

6.    Στη σελίδα 5 τής δημοσκόπησης υπάρχει η ερώτηση: «Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε δημοτικές εκλογές, εσείς ποιον θα ψηφίζατε για Δήμαρχο»; Το ερώτημα είναι, αν κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν αυθόρμητα ή η εταιρία τούς έδινε έναν κατάλογο ονομάτων υποψηφίων όπου θα έπρεπε να διαλέξουν. Σύμφωνα με διαβεβαίωση ερωτώμενου πολίτη που έλαβε μέρος στη συνέντευξη, η επιλογή γινόταν μέσα από έναν συγκεκριμένο κατάλογο.
Πώς όμως συντάχθηκε ο συγκεκριμένος κατάλογος; Με ποια κριτήρια; Και με ποια σειρά ανάγνωσης;
Σύμφωνα με το συνημμένο που στάλθηκε από τον κ. Τασχουνίδη, στον κατάλογο των ονομάτων υπάρχει πρώτο το όνομα του Σάββα Χιονίδη (που κατά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση λαμβάνει το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό) και μετά υπάρχουν τα ονόματα των κυρίων Κουκοδήμου, Λιακόπουλου, Νταντάμη και Ζάννα, ενώ απουσιάζει η «Λαϊκή Συσπείρωση».
Το ερώτημα είναι: Κατά την ώρα που γινόταν η δημοσκόπηση, με ποια σειρά διαβάζονταν τα ονόματα; Είναι άλλο να έχεις εκτυπωμένα τα ονόματα και να τα διαβάζεις και να επιλέγεις με την ησυχία σου, είναι όμως άλλο να τα ακούς από το τηλέφωνο… Το κανονικό πάντως θα ήταν να διαβάζονται τα ονόματα κατά αλφαβητική σειρά, δηλαδή Ζάννας, Κουκοδήμος, Λαϊκή Συσπείρωση, Λιακόπουλος, Νταντάμης και Χιονίδης.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι στον κατάλογο αυτόν δεν παρουσιάζονται όλες οι παρατάξεις. Για παράδειγμα, απουσιάζει, όπως προαναφέρθηκε, η «Λαϊκή Συσπείρωση» η οποία είναι παράταξη του ΚΚΕ και η οποία κατέρχεται, με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, όλα τα χρόνια, εδώ στον Δ.Κατερίνης. Είναι η παράταξη που δεν απουσιάζει ποτέ.
Το ερώτημα, επίσης, είναι: Τα στελέχη και τα μέλη τού ΚΚΕ και της «Λαϊκής Συσπείρωσης», όσα δηλαδή συμμετείχαν στη δημοσκόπηση και θα έπρεπε να απαντήσουν επί του σχετικού ερωτήματος, τί απάντηση έδιναν όταν δεν υπήρχε πουθενά στον κατάλογο η «Λαϊκή Συσπείρωση»; Και πού καταχωρούνταν αυτή η απάντηση; Καταχωρούνταν, μήπως, στην απάντηση «δεν ξέρω, δεν απαντώ»; Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα, αυτό, άραγε, δεν είναι μια αυθαίρετη καταχώριση αλλά και μια αλλοίωση των στοιχείων τής δημοσκόπησης;
Ίσως, βέβαια, ισχυριστεί κάποιος ότι μέχρι σήμερα η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση για την κάθοδό της στις εκλογές (κάθοδος που θεωρείται απολύτως βέβαιη) όπως επίσης ότι δεν γνωρίζει κανείς και τον επόμενο επικεφαλής της. Και επομένως, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι γι’ αυτόν τον λόγο απουσιάζει η παράταξη αυτή και ο επικεφαλής της από τον κατάλογο των ονομάτων τής Δημοσκόπησης. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι ψηφοφόροι τής Λαϊκής Συσπείρωσης δεν ψηφίζουν με βάση τον εκάστοτε επικεφαλής τής παράταξης αλλά με βάση την κομματική ιδεολογία και το πρόγραμμα. Γι’ αυτό είναι λάθος το ότι κάποιος ή κάποιοι δεν ενέταξαν τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στον κατάλογο των ονομάτων που αφορά την πρόθεση ψήφου.

Γιατί μόνο πέντε ονόματα στον κατάλογο της Δημοσκόπησης; 

Ένα ακόμη ερώτημα: Ποιος επέλεξε να μπουν σ’ αυτόν τον κατάλογο μόνο πέντε ονόματα; Με ποιο κριτήριο; Χιονίδης, Νταντάμης, Λιακόπουλος και Κουκοδήμος (η αναφορά εδώ γίνεται με βάση το πότε ανακοίνωσε κάθε υποψήφιος την υποψηφιότητά του) έχουν δηλώνει επίσημα, είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο (ο πρώτος, στη συνέχεια δε και στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου), είτε με επίσημη συνέντευξη τύπου (ο δεύτερος), είτε με δημόσιες εκδηλώσεις (οι δύο επόμενοι) ότι θα είναι Υποψήφιοι Δήμαρχοι.
Ωστόσο, ο Γρηγόρης Ζάννας (που το όνομά του υπάρχει στη δημοσκόπηση), δεν έχει παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για το θέμα τής υποψηφιότητάς του και δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εκδήλωση για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Απλώς, υπάρχει ένα λιτό δημοσίευμα στον τοπικό τύπο όπου αναφέρεται (σε τρίτο πρόσωπο) ότι ο κ. Ζάννας δηλώνει υποψήφιος χωρίς όμως ο ίδιος να έχει κάνει μια δήλωση - ανακοίνωση που να λέει π.χ. ότι «κατέρχομαι υποψήφιος» κλπ.
Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το όνομα του κ. Ζάννα δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον κατάλογο των υποψηφίων Δημάρχων Κατερίνης. Ωστόσο, άραγε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης»;

Γιατί λείπει το όνομα του Γρηγόρη Ζάννα από τον κατάλογο ερωτήσεων που αφορά τις δημοτικότητες;

7.     Στις δημοτικότητες (σελίδα 7), δεν υπάρχει, κατά περίεργο τρόπο, το όνομα του Γρηγόρη Ζάννα (ενώ αντίθετα, υπάρχει το όνομά του στην πρόθεση ψήφου), δεν υπάρχει η Λαϊκή Συσπείρωση, ενώ, σύμφωνα με το συνημμένο που έστειλε ο κ. Τασχουνίδης, η αναφορά των ονομάτων γίνεται, αυτή τη φορά, όχι με αυθαίρετο τρόπο αλλά με αλφαβητική σειρά: Κουκοδήμος, Λιακόπουλος, Νταντάμης και Χιονίδης. Το ερώτημα, κι εδώ, είναι: Κατά την ώρα που γινόταν η δημοσκόπηση, με ποια σειρά διαβάζονταν τα ονόματα;

«Διαμαρτυρία» πολίτη που έλαβε μέρος στη δημοσκοπική έρευνα. Υπάρχει και πρόβλημα αξιοπιστίας τής έρευνας;

8.    Σύμφωνα με ερωτώμενο της Δημοσκόπησης: Μου «δήλωσαν ότι κάνουν έρευνα για τις δημοτικές εκλογές, και χωρίς να κάνουν τις κλασσικές ερωτήσεις που είναι εκ των ων ουκ άνευ για δημοσκοπήσεις (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, εισόδημα κλπ), έκαναν τις ερωτήσεις (εκείνες) μόνο που εμφανίστηκαν στη ΔΙΟΝ Τηλεόραση. Δεν ρώτησαν αν ψηφίζω στην Κατερίνη ή αλλού. Δεν ρώτησαν τι ψήφισα το 2014 (Δημοτικές Εκλογές). Δεν υπήρχε υποψήφιος του ΚΚΕ. Αυτό δεν ολοκληρωμένη έρευνα». Αυτά τουλάχιστον ισχυρίζεται συγκεκριμένος ερωτώμενος, πρόσωπο σοβαρό και πέραν πάσης αμφιβολίας.
Τί σημαίνει, λοιπόν, αν τυχόν οι διεξάγοντες τη δημοσκόπηση δεν ενδιαφέρονται για το φύλο ή την ηλικία; Εδώ, λοιπόν, μπορεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Διότι αλλιώς μπορεί να ψηφίζει μια σημαντική μερίδα νέων, αλλιώς μια σημαντική μερίδα μεσηλίκων, αλλιώς μια σημαντική μερίδα ηλικιωμένων, αλλιώς κάποιες γυναίκες και αλλιώς κάποιοι άνδρες, αλλιώς κάποιοι άνεργοι, αλλιώς κάποιοι εργαζόμενοι, αλλιώς κάποιοι μορφωμένοι, αλλιώς κάποιοι ολιγογράμματοι κλπ.
Διότι αν τυχόν στη δημοσκόπηση, το τηλέφωνο το σήκωναν π.χ. περισσότερο οι νοικοκυρές και λιγότερο κάποιοι νέοι ή ηλικιωμένοι, τότε η δημοσκόπηση παρουσιάζει, έως έναν βαθμό, ένα κάποιο πρόβλημα αξιοπιστίας.

Δημοσκοπική ερώτηση: Για πρόθεση ψήφου ή για μέτρηση αναγνωρισιμότητας των Υποψηφίων Δημάρχων;

9.    Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι το βασικό ερώτημα που τίθεται στους ερωτώμενους για το «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε δημοτικές εκλογές, εσείς ποιον θα ψηφίζατε για Δήμαρχο;», είναι ένα ερώτημα μάλλον άκαιρο, που τίθεται μάλιστα και με έναν λανθασμένο τρόπο.
Όπως είναι γνωστό, οι Δήμαρχοι δεν είναι σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από τους Δημοτικούς Συμβούλους, όπως γίνεται π.χ. στην Κύπρο. Επομένως, από τώρα υπάρχουν πολίτες που ενώ μπορεί να μη συμφωνούν με το πρόσωπο ενός Επικεφαλής Υποψηφίου Δημάρχου, τελικά μπορεί και να τον ψηφίσουν επειδή στον Συνδυασμό του έχει πρόσωπα που αξίζει να ψηφιστούν. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές Δημοτικές Εκλογές.
Επειδή, λοιπόν, δεν έχουν ακόμη καταρτιστεί οι Δημοτικοί Συνδυασμοί αλλά είναι υπό κατάρτιση, κανείς δεν μπορεί, από τώρα, να προβλέψει, με οποιονδήποτε τρόπο, το πώς θα ψηφίσουν τελικά οι πολίτες. Αυτό θα μπορούσε, ίσως με μεγαλύτερη ασφάλεια, να προβλεφθεί,
α) όταν οι Επικεφαλής παρουσιάσουν όλους τούς Υποψηφίους Δημοτικούς τους Συμβούλους,
β) όταν οι περισσότεροι πολίτες πληροφορηθούν περί αυτών των Υποψηφίων Συμβούλων,
γ) όταν πλησιάζουμε περισσότερο στις εκλογές τού Μαΐου 2019, οπότε το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων γίνεται ολοένα και πιο έντονο και όχι οκτώ μήνες πριν.
Τρανταχτό παράδειγμα, ως προς το επικίνδυνο της πρόβλεψης από τώρα, υπήρξε η περίπτωση του Υποψηφίου Νομάρχη, Γιώργου Παπαστεργίου, στις αρχές τού καλοκαιριού τού 1998. Λίγο μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, σε δημοσκόπηση ελάμβανε ποσοστό πάρα πολύ μικρό έναντι του τότε εν ενεργεία Νομάρχη, Πασχάλη Μπροφίδη, ο οποίος ελάμβανε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό, ώστε θαρρούσες ότι θα εκλεγόταν με πολύ μεγάλη άνεση από την πρώτη κιόλας Κυριακή των εκλογών.
Όσο περνούσαν όμως οι εβδομάδες, τόσο περισσότερο γνωστό γινόταν το όνομα του κ. Παπαστεργίου, επειδή ακριβώς η υποψηφιότητά του γινόταν ολοένα και πιο γνωστή ενώ και οι Υποψήφιοι Νομαρχιακοί του Σύμβουλοι ήταν επίσης πολύ ισχυρά ονόματα.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι την πρώτη Κυριακή των εκλογών υπήρχε μικρή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων (2 μονάδες περίπου) ενώ τη δεύτερη Κυριακή ο Παπαστεργίου με τον πανίσχυρο τότε Συνδυασμό του κέρδιζε τις εκλογές.
Επομένως, το ερώτημα «Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε δημοτικές εκλογές, εσείς ποιον θα ψηφίζατε για Δήμαρχο;» μοιάζει λίγο περισσότερο με μέτρηση αναγνωρισιμότητας παρά με πρόθεση ψήφου στην πρώτη Κυριακή των ερχόμενων Δημοτικών Εκλογών.

Θέσαμε τα ερωτήματα, περιμένουμε γραπτές απαντήσεις 
από τους αρμόδιους, για να τις δημοσιοποιήσουμε.


10.            Σ’ αυτά τα καλόπιστα ερωτήματα που θέτουμε εδώ, περιμένουμε και γραπτές απαντήσεις, είτε από τον εντολέα τής Δημοσκόπησης, είτε από την ίδια την εταιρία. Και βεβαίως, είμαστε πρόθυμοι να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις απαντήσεις, εφόσον όμως είναι γραπτές και επίσημες και όχι προφορικές.
Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι τα ερωτήματα που θέσαμε εδώ, τίθενται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Και μόνον γι’ αυτό.
Άλλωστε, ο Δημοσιογράφος, αν θέλει πραγματικά να λέγεται και να είναι Δημοσιογράφος, δηλαδή Λειτουργός τής Δημοσιογραφίας και όχι άνθρωπος της αρπαχτής και του συμφέροντος (όπως κάποιοι «συνάδελφοι» [ευτυχώς όχι όλοι] ή κάποιοι μπλόγκερς [ευτυχώς όχι όλοι]) δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης με στόχο τον επηρεασμό τής κοινής γνώμης. Μπορεί να πει ευθέως τη γνώμη του, βάζοντας μάλιστα και την υπογραφή του, δεν έχει όμως το δικαίωμα να λειτουργεί σαν βαποράκι συμφερόντων ή σαν ψιθυριστής φημών κλπ.
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η εν λόγω Δημοσκόπηση ίσως και να μην είναι η πρώτη που διεξάγεται, αυτή την περίοδο.
Από κομματικά γραφεία στην Αθήνα, περιήλθαν στην αντίληψή μας πληροφορίες περί «αποτελεσμάτων» μιας άλλης «έρευνας», όπου κάποια από τα στοιχεία φαίνεται να είναι κάπως διαφορετικά… Επειδή όμως αναμένονταν η εκδήλωση ανακοίνωσης υποψηφιότητας από τον Κώστα Κουκοδήμο, αλλά και επειδή θεωρήσαμε ότι είναι νωρίς ακόμα (δεν έχουν γίνει γνωστοί οι Υποψήφιοι Σύμβουλοι, όπου η παρουσία τους είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία τόσο των Δημοτικών Συνδυασμών όσο και των Επικεφαλής τους) γι’ αυτό και δεν ενδιαφερθήκαμε για τη συλλογή και, ενδεχομένως, για τη δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων, εφόσον βέβαια αυτό θα μπορούσε να μας ήταν επιτρεπτό.
Πάντως, τα κάπως διαφορετικά «στοιχεία» που μας ήλθαν ως πληροφορίες, συνέβαλαν στο να διατυπώσουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη Δημοσκόπηση της 8ης και 9ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για ερωτήσεις και μόνο για ερωτήσεις που ζητούν απαντήσεις, για καλόπιστες ερωτήσεις που εύλογα μπορούν να γεννηθούν σε έναν πολίτη ή σε έναν Λειτουργό τής Δημοσιογραφίας. Και βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, είμαστε πρόθυμοι να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις απαντήσεις των αρμοδίων, εφόσον όμως είναι γραπτές και επίσημες.

----------------------------------------------

Ο Ανδρέας Κατσιάπης - Γαλανός 
είναι Πτυχιούχος ΑΕΣ Αθηνών, 
Πτυχιούχος Θεολογικής Αθηνών, 
Δημοσιογράφος στην Κατερίνη.

galanos.andreas@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009657090926

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γ.Νταντάμης: Πρόγραμμα για έναν Δήμο Κατερίνης που αξίζει και που θέλεις να ζεις! (+ 179 ΦΩΤΟ)

Π.Τζιώκα: Στην ελληνική παράδοση, ο πόθος τής ζωής συμβαδίζει με την ελευθερία! (+ 32 ΦΩΤΟ)

Συνάντηση Αγάπης τής Λίνας Τουπεκτσή στο Γηροκομείο τής Ι.Μητροπόλεως Κίτρους (+ 25 ΦΩΤΟ)

Η.Χατζηχριστοδούλου: Χωρίς υγιείς επιχειρήσεις η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει μέλλον! (+ 34 ΦΩΤΟ)

Ας σεβαστούμε τη διπλή γιορτή τής 25ης Μαρτίου, ας μη χαλάσουμε την παρέλαση…

Γ. Νταντάμης: Λειτούργημα η πολιτική, όχι επάγγελμα. Είμαστε Φάρος Ελπίδας για τον Δ.Κατερίνης! (+ 181 ΦΩΤΟ)

Η Μελίνα Ταξίδου, Υποψ.Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνης με τον Γ.Νταντάμη.

Την Υποψηφιότητά του για Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος. (22 φωτογραφίες)

Επίσκεψη του Βουλευτή Αττικής Ν.Δ. Μάκη Βορίδη στην Πιερία

Ανεξάρτητο και πολύχρωμο Συνδυασμό για τον Δ.Κατερίνης ανακοίνωσε ο Γιώργος Νταντάμης (24 ΦΩΤΟ)