Συνενώνονται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Πιερίας & Σερρών και συγκροτούν τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρ.Μακεδονίας! (46 φωτογραφίες)


* Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ (ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΨΗΦΟ) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ.

* ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ!

* ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Παρουσίαση θέματος,
Φωτογραφικό Υλικό:
Ανδρέας Κατσιάπης - Γαλανός *

Μια ιστορική απόφαση έλαβε το βράδυ τής Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τής Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας. Αποφάσισε όχι μόνο τη μελλοντική επιβίωσή της αλλά και τη δυναμική ανάπτυξή της κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα με το να συμμετέχει αρχικά σε ένα ενιαίο σχήμα μαζί με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών (συνένωση των δύο Τραπεζών).
Μετά τη συνένωση (πρόκειται για διαδικασία συγχώνευσης δια απορρόφησης), αναμένεται η ίδρυση μιας νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή, αρχικά, των δύο συγχωνευμένων Συνεταιριστικών Τραπεζών. Δηλαδή, το δεύτερο βήμα αυτής τής νέας Τράπεζας θα είναι να επεκταθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής και Κιλκίς, ιδρύοντας Καταστήματα.
Όπως τονίστηκε από τον Πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, Νίκο Μηλιώτη, όλες οι διαδικασίες που αναμένεται να γίνουν μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (η οποία ήταν θετική για συγχώνευση), τελούν υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τής Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας

Μετά τη σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο τής Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας στις 18/1/2018, οι εργασίες τής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης που ήταν κατάμεστη από Μετόχους. Μάλιστα, η συμμετοχή των Μετόχων ήταν τέτοια που ξεπέρασε κατά πολύ την καταστατικά απαιτούμενη πλειοψηφία.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είχαν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή είχε οριστικά εγκριθεί μέχρι τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6, υποχρέωση συμμετοχής είχαν αυτοπροσώπως όλοι οι συνέταιροι.
Επίσης, τα Νομικά Πρόσωπα συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων Εκπροσώπων ή με Αντιπρόσωπο που είχε εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή από άλλο αρμόδιο όργανο.
Κατά την προσέλευση των μελών, απαραίτητη ήταν η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδείκνυε την ταυτότητα του συμμετέχοντος στη Γενική Συνέλευση. Το έργο ελέγχου, πιστοποίησης συμμετοχής και καταγραφής συμμετεχόντων είχαν υπάλληλοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας.

Ομόφωνες οι εγκρίσεις των Εισηγήσεων

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ομόφωνα, ο Στέργιος Φαρμάκης.
Μετά την έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων), θέμα που εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας τής Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, έγιναν εισηγήσεις με θέμα τη «λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1667/1986, άρθρο 10 Παρ. 4 & 5, του Ν.2515/1997 άρθρο 16 και του Ν.2190/1920 καθώς και έγκριση της σχέσης ανταλλαγής μερίδων».
Εισηγητές στο θέμα αυτό ήταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τής Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, Νίκος Μηλιώτης, αλλά και ο Σύμβουλος Ανάπτυξης του νέου σχήματος, Πάρις Κοκορότσικος.
Τόσο ο κ. Μηλιώτης όσο και ο κ. Κοκορότσικος μιλώντας για το ζήτημα της συνένωσης των Συνεταιριστικών Τραπεζών Πιερίας και Σερρών, ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι απλά μια επιλογή αλλά μια αναγκαιότητα, διότι, όπως υποστήριξαν, στο (όχι μακρινό) μέλλον δεν φαίνεται να είναι βιώσιμα τα μικρά σχήματα Τραπεζών.
Απ’ την άλλη πλευρά, η συνένωση των δύο Τραπεζών και η δημιουργία μιας Συνεταιριστικής Τράπεζας σ’ ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για προσέλκυση νέων κεφαλαίων από Στρατηγικούς Επενδυτές, αλλά όχι μόνο. Θα είναι δηλαδή μια ευκαιρία για δυναμική ανάπτυξη η οποία θα ωφελήσει τα μέγιστα τους Μετόχους - Μέλη αλλά και θα συνεισφέρει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στην Τοπική Ανάπτυξη.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις ενώ οι εισηγητές απάντησαν στα θέματα που έθεταν οι Μέτοχοι. Στη συνέχεια έγινε η ψηφοφορία, όπου όλοι οι παρόντες/παρούσες μέτοχοι ψήφισαν θετικά, πλην ενός.
Αμέσως μετά, έγιναν η ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης αλλά και η ανάγνωση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης. Εισηγητής τού θέματος ήταν ο Νομικός Σύμβουλος Γιώργος Μπαλάτος. Η συζήτηση ήταν αρκετά μεγάλη αφού τέθηκαν πολλά ερωτήματα ενώ δόθηκαν απαντήσεις από τους εισηγητές. Στη συνέχεια έγινε η ψηφοφορία, όπου όλοι οι παρόντες/παρούσες μέτοχοι ψήφισαν θετικά, πλην ενός.
Τελευταίο θέμα συζήτησης ήταν η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης. Και σ’ αυτό το θέμα έγινε ψηφοφορία, όπου όλοι οι παρόντες/παρούσες μέτοχοι ψήφισαν θετικά, πλην ενός.

Τοποθετήσεις Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και Διοικητή Νοσοκομείου Κατερίνης

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ζήτησαν τον λόγο και μίλησαν η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας και Πρόεδρος της Πιερικής Αναπτυξιακής, Σοφία Μαυρίδου, αλλά και ο Διοικητής τού Νοσοκομείου Κατερίνης, Ανέστης Μυστρίδης.
Στην τοποθέτησή της η κ. Μαυρίδου, μεταξύ των άλλων που είπε, τόνισε ότι αρωγός στη νέα Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Από την πλευρά του, ο κ. Μυστρίδης σημείωσε ότι η απόφαση που είναι αναγκαίο να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να ληφθεί με γνώμονα, αρχικά, την επιβίωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας και στη συνέχεια την ανάπτυξή της.

Παρουσίες


Παρόντες μεταξύ πολλών συνεταίρων ήταν εκ των υπολοίπων μελών τού Δ.Σ. τής Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Τσιαλός, ο Ταμίας Γεώργιος Μελετλίδης, τα Εκτελεστικά Μέλη Νικόλαος Χουσουρίδης και Μαρίνος Αγγλέζης καθώς και τα Μέλη Αριστείδης Νίκας, Βασίλειος Ιωαννίδης και Γεώργιος Σαμαράς

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γ.Νταντάμης: Πρόγραμμα για έναν Δήμο Κατερίνης που αξίζει και που θέλεις να ζεις! (+ 179 ΦΩΤΟ)

Π.Τζιώκα: Στην ελληνική παράδοση, ο πόθος τής ζωής συμβαδίζει με την ελευθερία! (+ 32 ΦΩΤΟ)

Συνάντηση Αγάπης τής Λίνας Τουπεκτσή στο Γηροκομείο τής Ι.Μητροπόλεως Κίτρους (+ 25 ΦΩΤΟ)

Η.Χατζηχριστοδούλου: Χωρίς υγιείς επιχειρήσεις η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει μέλλον! (+ 34 ΦΩΤΟ)

Ας σεβαστούμε τη διπλή γιορτή τής 25ης Μαρτίου, ας μη χαλάσουμε την παρέλαση…

Γ. Νταντάμης: Λειτούργημα η πολιτική, όχι επάγγελμα. Είμαστε Φάρος Ελπίδας για τον Δ.Κατερίνης! (+ 181 ΦΩΤΟ)

Η Μελίνα Ταξίδου, Υποψ.Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνης με τον Γ.Νταντάμη.

Την Υποψηφιότητά του για Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος. (22 φωτογραφίες)

Επίσκεψη του Βουλευτή Αττικής Ν.Δ. Μάκη Βορίδη στην Πιερία

Ανεξάρτητο και πολύχρωμο Συνδυασμό για τον Δ.Κατερίνης ανακοίνωσε ο Γιώργος Νταντάμης (24 ΦΩΤΟ)